test

Ontstaan van het akkoord

Medio 2016 namen het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu en MVO Nederland het initiatief om met het Betonakkoord invulling te geven aan de eerdere plannen van de Green Deal Verduurzaming Betonketen die begin 2016 is afgerond. De doelstelling van de Green Deal was om met elkaar te komen tot een breed gedragen en onafhankelijke definitie van duurzaam beton. Het Betonakkoord gaat hierop verder en geeft concrete handen en voeten aan deze definitie aan de ketenpartners. Het MVO Netwerk Beton(verwijst naar een andere website) was tot de ondertekening van het Betonakkoord op 10 juli 2018 facilitator en kartrekker van het akkoord. Met de ondertekening zijn deze werkzaamheden gestopt. Rijkswaterstaat bemenst nu het secretariaat.

CO2-reductie en circulariteit

“CO2-reductie en circulariteit zijn twee onderwerpen die voor Rijkwaterstaat heel belangrijk zijn. We willen graag hergebruiken, maar circulariteit en CO2-reductie bijten elkaar soms. Dan wordt er snel gezegd: “Dan doen we maar niet aan circulariteit, want anders daalt de CO2-uitstoot niet.” Terwijl het belangrijk is beide doelen na te streven.